A+ R A-

تبلیغات

رجیران

پرسپولیس ۱۳۷۱

پرسپولیس ۱۳۷۱

* پرسپولیس .................... جام آزادگان - شهریور ۱۳۷۱ - عزیزان بترتیب از راست ...

ایستاده : مجتبی محرمی  - محسن آشوری - حمید روزبهانی - امیر موسوی نیا - محمد خاکپور - نادر باقری

نشسته : فرشاد پیوس - بهزاد داداش زاده - حسن شیر محمدی - محمد پنجعلی ( کاپیتان ) - حمید استیلی

============================