A+ R A-

تبلیغات

رجیران

بانک ملی

 

  بانک ملی 1357

 

بانک ملی و پاس هفته اول جام ششم تخت حمشیدبانک ملی و پاس هفته اول جام ششم تخت جمشیدبانک ملی و شهباز هفته پنجم جام ششم تخت جمشید

  * ایرج امیدوار و حمید مجد تیموری در نمایی زیبا از دیدار هفته پنجم تیمهای بانک ملی و شهباز ( جام ششم - تیرماه 1357 )

 

 

بانک ملی و تراکتورسازی هفته ششم جام ششم تخت جمشید