حسین فداکار

 

  حسین فداکار ( Hossein Fadakar )

 یک استعداد ناب دیگر در دهه 50 شمسی که هرگز به آنچه شایسته اش بود نرسید شم گلزنی  بهمراه ضریب هوشی بالا او را تبدیل به مهاجمی  .....

 

حسین فداکارحسین فداکار

гис-технологии
ткани для вышивания