A+ R A-

تبلیغات

رجیران

علیرضا خورشیدی

علیرضا خورشیدی

 

   علیرضا خورشیدی ( Alireza Khorshidi )

 

  علیرضا خورشیدی مهاجم شایسته فوتبال ایران و باشگاههای گارد و هما در دهه 50 شمسی می باشد که هرگز آنچنانکه شایسته اوست جدی گرفته نشد او یکی از شاگردان مکتب استاد پرویز دهداری بود که در هما به تکامل رسید تا آنجا که به یک مهره ثابت تیم ملی در ششمین دوره جام ملتهای آسیا باشند او بهمراه چند جوان شایسته دیگر هما به اوج  و سکو های ورزشگاه را به هیجان می آوردند آنچنانکه با گذشت چهار دهه همواره از آنان به نیکی یاد میشود .....

 

 بیوگرافی 

علیرضا خورشیدی متولد تیر ماه 1330 ( باغ فیض - خرم آباد ) دارای دو برادر و پنج خواهر - 10 سال دارد که خانواده خورشیدی باغ فیض را ترک و شاه آباد را برای سکونت بر میگزینند تا علیرضا خورشیدی با نصرت و ناصر میرزایی هم محلی و همبازی گردد 

 سپس تنها12 سال دارد که اینبارخانواده خرم آباد را به مقصد تهران ترک میکنند آنها   خیابان بهشت در  منطقه پارک شهر تهران  را برای اسکان بر میگزینند ....

 

علیرضا خورشیدیعلیرضا خورشیدیعلیرضا خورشیدیعلیرضا خورشیدیعلیرضا خورشیدی