نخستین تیم ملی 1344

اولین تیم ملی بسکتبال بانوان ایران

 The first Iranian women's national basketball team 1965

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

 نخستین بازی تیم ملی بسکتبال بانوان ایران 1344

 آذر ماه 1344 و انجام سه دیدار دوستانه - ترکیه  1965

 

  پاییز سال 1344 برای نخستین بار در تاریخ ورزش  ایران ,  تیم ملی بسکتبال بانوان تشکیل شد  تا برای  سه دیدار دوستانه , عازم ترکیه  شود  ... زنده یاد فریدون شریف زاده در مقام سرپرست و آقای کریم زاده بعنوان  مربی , همراهان گروه ایران بودند . طبق برنامه تیم بانوان میبایست به  سه شهر کینه , بلو و استانبول سفر نموده و در هر شهر , یک دیدار دوستانه برگزار کند .  

تیم ملی  از سوی یک هیئات سه نفره متشکل از ( کار اندیش - عاصمی و عقیلی )  گزینش شد  که در این میان نقش زنده یاد عاصمی ( مدیر باشگاه شریف ) بجهت شناخت کامل و آگاهی نسبت به قابلیت های بازیکنان  ,  شاخص تر از دو شخص دیگر بود ....

* کاراندیش : ملیپوش اسبق بسکتبال ایران .

 

بازیکنان برگزیده , جملگی از تهران و عضو پنج باشگاه  " شریف - تهرانجوان - تاج - انجمن و آرارات " بودند   که باشگاه شریف ( قهرمان بسکتبال باشگاههای تهران ) با چهار سهمیه , صاحب  بیشترین تعداد و باشگاههای  آرارات و انجمن , تنها با یک نماینده , صاحب کمترین تعداد میان نفرات برگزیده برای نخستین  تیم ملی بسکتبال بانوان   بود .    هر چند که , بهترین های بسکتبال بانوان ایران , همین افراد برگزیده بودند اما , تهرانی بودن جملگی نفرات , اصلی ترین ایرادی بود که بر تیم  ملی وارد شد  و سرپرست تیم  ( فریدون شریف زاده )   خود  به آن معترف بود و در مصاحبه ای با هفته نامه کیهان ورزشی , به آن اشاره نمود .   ...    

 

 

 

اولین تیم ملی بسکتبال بانوان ایران

 * اولین تیم ملی بسکتبال بانوان ایران پیش از عزیمت به ترکیه  - پاییز 1344

 بالا   از راست  : بانو  ایرن نیکو غوسیان - بانو نینا زرگر صالح -  ؟     - استاد فریدون شریف زاده ( مربی و سرپرست ) -  ؟    -   ؟   ..............

وسط از راست  : بانو اعظم اسکندر ( کاپیتان ) - بانو عصمت احمد خانی - بانوساتیک دومانیان - بانو مهشید نونهالی - بانو  مینا محبی و بانو زیبا افلاطون  

جلو از راست  : زنده یاد سیمین شفیقی - دکتر لیلا امامی و بانو مینا رکنی  

 

 

 

 

 

اولین تیم ملی بسکتبال بانوان 1344

  * بترتیب از راست : زیبا افلاطون - ایرن نیکوغوسیان - نینا زرگر صالح - مینا محبی - مهشید نونهالی - دکتر لیلا امامی - اعظم اسکندری ( کاپیتان ) - ؟  - فریدون شریف زاده ( مربی )  ؟   - مقامات نظامی سفارت ایران - ؟   - عصمت احمد خانی - فرشته گلستانه - ساتیک دومانیان - مینا رکنی و زنده یاد سیمین شفیقی

 

                                                                                                                                                                      در حال تکمیل  ....... 

 

 اولین تیم ملی بسکتبال بانوان

 * تماشای مسابقه فوتبال : بترتیب از راست : زنده یاد سیمین شفیقی - اعظم اسکندری ( کاپیتان ) - مهشید نونهالی - نینا زرگر صالح - مینا رکنی و دکتر لیلا امامی ............ ورزشگاه 19 مه آنکارا , 30 آبان 1344

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

اولین تیم ملی بسکتبال بانوان ایران - نخستین تیم ملی بسکتبال بانوان - اولین تیم بسکتبال بانوان - نخستین بسکتبال بانوان - اولین تیم ملی بسکتبال بانوان ایران - نخستین تیم ملی بسکتبال بانوان - اولین تیم بسکتبال بانوان - نخستین بسکتبال بانوان - اولین تیم ملی بسکتبال بانوان ایران - نخستین تیم ملی بسکتبال بانوان - اولین تیم بسکتبال بانوان - نخستین بسکتبال بانوان - اولین تیم ملی بسکتبال بانوان ایران - نخستین تیم ملی بسکتبال بانوان - اولین تیم بسکتبال بانوان - نخستین بسکتبال بانوان - اولین تیم ملی بسکتبال بانوان ایران - نخستین تیم ملی بسکتبال بانوان - اولین تیم بسکتبال بانوان - نخستین بسکتبال بانوان - 

гис-технологии
ткани для вышивания