A+ R A-

تبلیغات

رجیران

مطالب

ابومسلم مشهد ۱۳۵۴

ابومسلم مشهد

 

 ابومسلم مشهد ۱۳۵۴ ( سومین دوره جام تخت جمشید ) 

---------------------------

---------------------------

---------------------------

 

ابومسلم مشهد , نماینده ی شایسته ی استان خراسان در سومین دوره ی جام تخت جمشید ,  یک تیم هراس انگیز بود . بویژه در  نیمفصل دوم که هرگز با شکست روبرو نشد   , عزیزان بترتیب از راست ....

ایستاده : مسیح مسیح نیا ( کاپیتان ) - مهدی عسگرخانی -  ؟  - وهاب نیسیان پور و علیرضا گیل عرب

نشسته : محمود ابراهیم زاده - زنده یاد مجید تشرفی - ابوالفضل صفوی - احمدرضا قلیچ خانی - جعفر علی قلیان  - حسین امیدوار 

 

سرمربی : استاد عباس رضوی ( نیم فصل اول )

            : استفان کولسکو       ( نیم فصل دوم )  رومانیایی 

 

 

------------------------

* توضیح :  استاد اکبر میثاقیان مدافع شایسته و توانمند ابومسلم , در تصویر حضور ندارد . او بجهت نمایش دلپذیر و بهره مندی از پرتاب های بلند اوت دستی , یکی از پدیده های جام سوم بود .

 

 

 

* مطالب کاملتر را "  اینجا " پیگیری کنید .