A+ R A-

تبلیغات

رجیران

مطالب

جام عمران منطقه ای ۱۳۴۶

 

* ایران و ترکیه  ۱۹۶۷

-------------

-------------

* نمایی ارزشمند از رقابت ایران و ترکیه و دفع توپ  از سوی استاد فرامرز ظلی در حضور مهاجمان ....  ایران و ترکیه - دومین دوره جام عمران منطقه ای - داکا  آذر ۱۳۴۶

 

* نکته ای حائز اهمیت در تصاویر بر جای مانده از واکنشهای استاد فرامرز ظلی در چهارچوب دروازه , فرم و اسلوب مثالزدنی اوست که بیقین , بسیار  بیش از سایر دروازه بانان هم دوره ی ایرانی  , به نمونه ی جهانی شبیه است . نکته ای که از همان روز نخست که تصاویرشان را ملاحظه نمودیم , نیز نمایان بود و جملگی بر آن اتفاق نظر داشتیم  پس خدمت استاد عزیز  نیز اعلام نمودیم . با احترام به کلیه ای دروازه بانان دهه ای ۴۰ شمسی و صرف نظر از دیگر فاکتورها ....  اما , آنچه که از تصاویر بر جای مانده به ذهن متبادر میشود آن است که , شیوه ای کار و رویارویی  استاد  ظلی در مواجهه با حریفان  , در رتبه ای بالاتر از سایرین  قرار دارد .  

 فرم صحیح بدن , جهش های بلند و متناسب , چشمان باز و سرانجام جسارت ....  مهمترین  ویژگی های  استاد فرامرز ظلی هستند .