A+ R A-

تبلیغات

رجیران

مطالب

مسابقات فوتبال جوانان ایران ۱۳۵۴

جوانان ایران ۱۳۵۴ جام ولیعهد

* تیم منتخب تهران , قهرمان تورنمنت جوانان ایران - ورزشگاه باغشمال - ۲۸ شهریور ۱۳۵۴ - کاپ زیبای مسابقات در دستان کاپیتان عباس موسیوند ... 

======================

 

   برگزاری منظم و مستمر مسابقات جوانان ایران تحت عنوان " جام ولیعهد " از دیگر برنامه های  ارزشمند فدراسیون فوتبال کامبیز آتابای بود که هر ساله در یکی از شهر های کشور برگزار میشد و محفلی برای شناسایی و تشویق چهره های جوان و اینده دار  بود .... شهریور ماه ۱۳۵۴ , شهر تبریز و ورزشگاه باغشمال , میزبان چهارمین دوره ای مسابقات شد که در پایان منتخب تهران با هدایت استاد عباس رضوی بر سکوی نخست  ایستاد . متاسفانه سیمای استاد رضوی ( فرد سوم ردیف اخر از چپ ) پشت سر یکی از بازیکنان کاور شده است ... 

 در میان اعضای تیم تهران تعدادی از چهره های مستعد و ملیپوش سالهای بعد فوتبال ایران حضور دارند از جمله ی انها میتوان به نامهای بهتاش فریبا - حسین فرکی - محمدرضا پنجعلی - نادر فریاد شیران - بهرام میرشیبانی - فرامرز امیدوار - بشیر رمضانی - مرتضی شاهپرست - محمد پیر بازاری  - کریم شاهرودی  .... اشاره کرد .