A+ R A-

تبلیغات

رجیران

مطالب

شاهین بیانی و آبو امیریان

شاهین بیانی

* تقابل دو ستاره درخشان , آبو امیریان و شاهین بیانی .................  زمین رافی - آذر ۱۳۵۹

================================

  آن روزهای نخست که ایران عزیز ما , زیر آتش یک جنگ ویرانگر می سوخت و کلیه رقابتهای فوتبال نیز تعطیل گشته بود ... فرزندان شایسته ای ایران با انجام بازی دوستانه در گوشه گوشه شهر ها ( بدون چشم داشت مالی ) بنفع آسیب دیدگان مناطق جنگ زده بمیدان می رفتند . تصویر مرتبط است با یکی از همین رقابتها میان  تیمهای استقلال تهران و منتخب ارامنه در زمین خاکی ۹ نفره رافی که در حضور نزدیک به ۶ هزار تماشاگر  برگزار شد . مسئول برگزاری این مسابقه ی دوستانه , گروه ورزشی زمین رافی بود و کلیه عواید آن نیز به هموطنان جنگ زده اختصاص یافت .

 در تصویر شاهین بیانی مدافع شایسته و ملیپوش استقلال پابتوپ , قصد عبور از آبو امیریان مهاجم توانای آرارات را دارد .