A+ R A-

تبلیغات

رجیران

جعفر کاشانی

جعفر کاشانی

* شایسته ها از راست : مصطفی قنبرپور , زنده یاد جعفر اشرف کاشانی و عزتی ..........  باشگاه شاهین - تابستان ۱۳۹۷

عکاس : استاد علی کاوه 

==========================

 

* جاودانه  استاد " جعفر خان کاشانی عزیز " هرگز فراموش نمیکنیم لطف و محبت ات را   و ان سیمای شاد  و صمیمی را , بزرگ تاریخ ساز که دیگر حالا همگان از تو به نیکی یاد میکنند . چه بسیار دستها  که پنهانی گرفتی و چه دلها که در خفا شاد کردی و در مقابل چه سخنانی  شنیدی از آنانی که باورش دشوار بود و چه مظلومانه سکوت کردی سالها و سالها  .... حالا چه کسی میتواند مثل تو باشد ... جای تو باشد  .....  نیکمرد مهربان ....... 

 

 می گویند که  فوتبال , مسئله ی مرگ و زندگی نیست ... بلکه فراتر از این هاست ... اما از دید  پرورش یافته مکتب شاهین  ,  هرگز چنین نبود  ... نگاهش  از منظری دیگر ... کلامش از صوت دیگر و افق جهان بینی اش رو به  آینده ... آن روز که با کلامی رسا  گفت : قهرمانی پرسپولیس دیگر  مهم نیست و بایست دید  به چه اهدافی دست یافته ایم , نمایان شد که ایده ال هایش فرا سوی اندیشه ی  آنها ست که  او را " نا منصفانه " مورد هجوم قرار  داده اند   ... حال چه کسی مثل تو میاندیشد   نیکمرد دور اندیش ...

 جعفر کاشانی

* کاپیتان جعفر  اشرف کاشانی ,  واژه ی تعصب را معنا میکند ... کاپیتان در آخرین روزها , چنین شجاعانه , سر را مقابل توپ مهاجم قرار میدهد . تعصب به پیراهن باشگاه ( تا آخرین روز )  نخستین فاکتور  اسطوره بودن است   ...  جام تخت جمشید - آذر ۱۳۵۳

==========================

 

 ای مخزن اسرار  و  ای محرم اسرار بزرگان ... اکرامی , خیامی و عبده که روح هر سه شاد باد ... روزی که برای نخستین بار خدمت استاد رسیدیم . پس از سلام و خوش امدگویی از همکارمان  پرسید  ... چندتایی شاهینی - پرسپولیسی رو که میگی نام ببر ... ببینم میشناسی ؟ ... همکارمان  نامها را یک به یک  بر زبان آورد ... استاد گفت : خیر  اشتباه کردی  ... اول باید به همایون بهزادی اشاره میکردی ... چون همایون بزرگ همه ی ماست و سپس رو کرد به دیوار دفترش و با دست اشاره کرد به یک قاب عکس و گفت : ببین  اونجاست ... اون  عکسشه . همیشه پیش ماست   ...

آن روز   برایمان  از آغاز گفتی , از شاهین دکتر اکرامی تا پیکان خیامی که عقیده داشتی میشد رئالی باشد برای آسیا و سرانجام سرخترین و محبوبترین تیم دوران  " پرسپولیس عبده " ... حالا چه کسی میتواند برایمان مثل تو , وقایع روزگار را  باز گوید  " منصفاته " نیکمرد آگاه ...

 

جعفر کاشانی * تصویر زنده یاد همایون بهزادی عزیز  بر دیواره دفتر استاد  .........                  باشگاه شاهین - تابستان ۱۳۹۷

عکاس : استاد علی کاوه عزیز 

========================

 

 و حالا این فوتبال , سخت دلتنگ شماست . دلتنگ نسل اسطوره هایش , نسل قهرمانان آسیا ... نسل اولین های  بی تکرار ... براستی که دیگر چه کسی برایمان جعفر خان کاشانی خواهد شد ؟؟؟؟؟؟؟ ..... فاصله ها بسیار  است .

 

 

=====

نویسنده : فرزاد