A+ R A-

تبلیغات

رجیران

اکبر یداللهی

اکبر یداللهی

 

  اکبر یداللهی ( Akbar Yadollahi )

 

 اکبر یداللهی ستاره کشتی فرنگی ایران در سالهای پایانی دهه چهل و اوایل دهه پنجاه شمسی ..... کارشناسان وقت او را بهترین چهره کشتی فرنگی و موجب رونق و مردم پسند شدن آن میدانستند اما صد افسوس که دست تقدیر او را خیلی زود تر از آنچه که تصور میشد به پایان راه رساند روزهایی که در اوج قرار داشت و نیز قادر بود سالها همچنان در اوج بماند .... 

 

 بیوگرافی 

 اکبر یداللهی متولد 1326 ( جوادیه - تهران ) اصلیتی آذری ..... کشتی را از سطح آموزشگاه و سپس باشگاه داریوش در محله با صفا و همیشه شلوغ جوادیه تهران آغاز میکند و نخستین بار در مسابقات آموزشگاهی کشتی آزاد , سال 43- 1342 به قهرمانی میرسد این موفقیت در جای خود ارزشمند بود اما جالبتر آنکه او این عنوان را با پیروزی بر بزرگی چون اصغر خوشنودی بدست آورده بود .

 سپس دومین عنوانش را با حضور در کرمان و تورنمنت قهرمانی آموزشگاههای ایران بدست آورد یداللهی در این تورنمنت به نائب قهرمانی ایران میرسد و در همین روزهاست که مورد توجه استاد پرویز سیروس پور قرار میگیرد و به توصیه او از کشتی آزاد به جمع فرنگی کارها میرود تا از این پس کشتی فرنگی را پیگیری کند استاد سیروس پور همچون همیشه ,  بخوبی توانایی های یداللهی را تشخیص داد ....

  انعطاف پذیری مثالزدنی , جنگندگی و شهامت او موجب گردید که یک شبه ره صد ساله را بپیماید با اینکه قدمهای نخست را از باشگاه داریوش در جوادیه برداشت اما اولین قهرمانی خود  در کشتی فرنگی را در زمان حضور در باشگاه جعفری کسب نمود حشمت کهندل کشتی گیر شناخته شده فرنگی و یوسف عاملی شانس های اصلی کسب عنوان قهرمانی باشگاهها بودند , اما یداللهی جوان و مستعد توانست بر هر دو حریف سرشناس خود فائق آید و قهرمان تهران شود این پیروزی او را در صف مدعیان پوشیدن دوبنده تیم ملی در اورد ...

 انتخابی مسابقات جهانی تولیدو 1966 اکبر یداللهی یکی از شانس های اصلی بود اما کاظم غلامی ( ستاره مشهدی کشتی فرنگی ) و ایرج خورشید فر سد راه او شدند تا او از سفر به تولیدو باز بماند هر چند او به تولیدو نرفت اما چنان درخشان ظاهر شد که فدراسیون وقت او را برای سفر به آلمااتای قزاقستان ( شوروی سابق ) و شرکت در تورنمنتی بین المللی انتخاب کند .

  اکبر یداللهی نخستین عنوان بین المللی خود را در آلمااتای شوروی بدست آورد و در شش دور مبارزه با پنج پیروزی و تنها یک شکست , عنوان ارزشمند نائب قهرمانی را بدست می آورد ...  او در این دوره مسابقات همانند بزرگان فرنگی جهان ظاهر گردید و حضوری بس درخشان را تجربه نمود .

 سال بعد باز هم مسابقات انتخابی تیم ملی جهت حضور در تورنمنت جهانی رومانی ( بخارست  1967 ) تنها در آخرین گام برابر ایرج خسرو کیانی متوقف و بار دیگر از حضور در ترکیب تیم ملی باز میماند در حالیکه همگان او را شایسته حضور در بخارست می دانستند ...

 سال بعد به تورنمنت نیکلا پتروف ( 1968 ) اعزام میشود و با شایستگی دومین مدال نقره بین المللی خود را کسب میکند این پیروزی مجدد در آستانه المپیک 1968 مکزیک آنچنان مسئولین وقت را متوجه او ساخت که زمزمه اعزام چند کشتی گیر فرنگی کار در المپیک مکزیک را بر سر زبانها انداخت اما یک حادثه موجب گردید اکبر یداللهی مدتها از تمرینات جدی دور گردد و همین امر فرصتی به حسین معرب داد تا از عدم امادگی یداللهی استفاده نماید و با پیروزی بر یداللهی صاحب دوبنده ملی شود مسئولان وقت بداللهی را عضو تردید ناپذیر تیم ملی میدانستند و با این ناکامی از بهمراه بردن کشتی گیران فرنگی منصرف و تنها حسین معرب کشتی گیر مشهدی را بسوی مکزیک روان ساختند .

 

  سرانجام انتظار اکبر یداللهی در آستانه مسابقات جهانی ماردل پلاتا 1969 بسر آمد و او پس از سه سال انتظار به تیم ملی راه یافت .......

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                    ادامه دارد .....

 

اکبر یداللهیاکبر یداللهیاکبر یداللهیاکبر یداللهی